Universala Esperanto-Asocio (Wereld Esperanto-Vereniging) is geregistreerd als een algemeen nut beogend instelling (ANBI).

De Statuten sommen de volgende vier doeleinden op:

  • het verbreiden van het gebruik van de internationale taal Esperanto
  • werken aan de oplossing van het talenvraagstuk in internationale betrekkingen en het vergemakkelijken van de internationale communicatie
  • het vergemakkelijken van alle mogelijke geestelijke en materiële betrekkingen onder de mensen, ongeacht verschillen in nationaliteit, ras, geslacht, godsdienst, politiek of taal
  • het bevorderen van een hecht gevoel van saamhorigheid onder de leden en ontwikkelen van begrip en waardering bij hen voor andere volken.

De complete statuten zijn hier te vinden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen, die alleen op onkostenbasis werken. Bij zijn aantreden in juli 2013, heeft het bestuur het volgende beleidsplan voor de jaren 2013-2017 opgesteld.

De Vereniging heeft een hoofdkantoor, met een directeur en een tiental medewerkers.

Een overzicht van de belangrijkste activiteiten van UEA in 2016 is hier te vinden. Het meest recente financiële jaarverslag is hier te zien.

Wenst u meer informatie over het Esperanto, neem dan contact op met UEA:

Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederland
tel.: +31 10 436 1044
fax: +31 10 436 1751
e-mail: info@co.uea.org
KvK-nummer: 40341192
RSIN-nummer: 2770076