Ĉu vi volas aktivi por Esperanto? Ni proponas al vi kelkajn vojojn:

Kongresoj Kongresoj
Ĝuu vivŝanĝigan sperton renkonante pli ol milon da esperantistoj en la Universala Kongreso, la plej granda Esperanto-kongreso.
Komisionoj Komisionoj
Kiel membro, vi kunkreas UEA-n. Vi povas trovi en la diversaj komisionoj homojn kun similaj interesoj por kunlabori ĝenerale aŭ por specifaj projektoj.
Postenoj Postenoj
Proponu al via asocio esti reprezentanto kiel Komitatano, proponu vin kiel komisiiton, aŭ aliĝu al la Estraro post tempo en la Komitato. De tempo al tempo ni ankaŭ publikigas malfermajn alvokojn por serĉi dungotojn.
Informado Informado
Ni disponigas informilojn, laborgrupon, starigas kampanjojn, tradukas flugfoliojn kaj aliajn. Kunagadu kun ni! Kaj se vi volas sciigi nian komunumon pri viaj sukcesoj kaj pripensoj, kio helpos lerni, ni invitas vin kontribui per artikoleto al la revuo Esperanto.
Seminarioj Seminarioj
Gastigu dum via evento kapabligan seminarion por aktivuloj. Ni zorgos pri la enhavo kaj volonte kunlaboros kun vi.

Se vi ne trovis ion taŭgan por vi ĉi tie, skribu al ni.