Universala Esperanto-Asocio (UEA) estas la plej granda asocio de parolantoj de Esperanto kiu, havanta gvidan rolon, integras ilin en la konstruadon de tutmonda komunumo bazita sur justa kaj inkluziva komunikado por multlingva mondo.

+120
Landoj kun membroj

+70
Landaj asocioj

+35
Fakaj asocioj

UEA kunligas, reprezentas kaj subtenas Esperanto-parolantojn kaj organizojn, kaj disvastigas la konon kaj uzadon de Esperanto tutmonde. Krome kelkaj el ĝiaj servoj estas iuj el la plej konataj inter esperantistoj: ni organizas ĉiujare en malsama lando de la mondo la Universalan Kongreson, eldonas la movadan revuon Esperanto, publikigas la adresaron Jarlibro, okazigas kapabligajn eventojn nomatajn AMO-seminarioj kaj stimulas konsciigon per gazetaraj kampanjoj.

Lernu kiel ni funkcias Lernu kiel ni funkcias            Aliĝu al la Asocio Aliĝu al la Asocio