Por kompreni la rolon kiun havas UEA, unue necesas kompreni kiel funkcias la organizita Esperanto-movado. En ĝi ekzistas du tipoj de organizoj, laŭ landaj kaj fakaj. La jena bildo helpos vin kompreni kiel ĝenerale ĝi funkcias:

De nun ni parolos pri la strukturo de Universala Esperanto-Asocio:

 

Membraro

La membroj estas la koro de la movado. Por reprezenti la plurecon de la movado ekzistas tri tipoj de membroj:

Individuaj membroj Individuaj membroj
kiuj ricevas ekskluzivajn servojn, kaj per siaj kotizoj rekte subtenas la informan kaj reprezentan agadon de UEA. Homoj kiuj aĝas ne pli ol 35 jarojn estas ankaŭ membroj de nia junulara sekcio.
Landaj kaj fakaj asocioj Landaj kaj fakaj asocioj
kiuj kunigas homojn laŭ landa aparteno aŭ interesoj. Ili estas la ĉefaj decidantoj pro sia membronombro.
Asociaj membroj Asociaj membroj
havantaj simbolan membrecon pro tio ke, kvankam ili ne estas individuaj membroj, ili estas anoj de aliĝinta asocio.

Aliĝi kiel individuo Aliĝi kiel individuo

 

Honoraj membroj

La honoraj membroj estas homoj, kiuj faris gravajn servojn al la movado. Vidu liston de honoraj membroj klakante ĉi tie.

 

Komitato

La supera organo de la organizo estas la Komitato, elektata ĉiun trian jaron (2016, 2019…), kaj konsistanta el:

Reprezentantoj de landaj/fakaj asocioj Reprezentantoj de landaj/fakaj asocioj
Ĉiu aliĝinta asocio kun almenaŭ cent membroj rajtas elekti unu Komitatanon A, kaj asocioj kun pli ol mil membroj rajtas elekti unu plian komitatanon por ĉiu komencita milo da membroj (ĝis ses komitatanoj). La asocioj kun malpli ol cent membroj elektas observanton, kiu rajtas paroli sed ne voĉdoni.
Reprezentantoj de individuaj membroj Reprezentantoj de individuaj membroj
La individuaj membroj rajtas elekti unu komitatanon B por ĉiu komencita milo da individuaj membroj.
Spertuloj Spertuloj
La komitatanoj A kaj B rajtas elekti komitatanojn C ĝis kvarono de sia propra nombro. La ideo estas ke tiuj estu homoj speciale aktivaj aŭ spertaj.
Reprezentantoj de la junularo Reprezentantoj de la junularo
TEJO rajtas esti reprezentata per minimume unu Komitatano A, al kiu aldoneblas unu nova por ĉiu komencita milo da membroj ĝis entute kvar komitatanoj.
Estraranoj Estraranoj
La estraranoj efektivigas la ĝeneralan agadon de UEA. Estraro de UEA konsistas de Prezidanto, unu aŭ du Vicprezidantoj, Ĝenerala Sekretario kaj du ĝis kvin pliaj membroj, ĉiuj elektitaj de Komitato. La Estraro estas respondeca al la Komitato, kiu rajtas eksiĝi ĝin.

La kvar tipoj de komitatanoj estas egalrajtaj inter si; la kategorio indikas nur la manieron de elektiĝo. Kaj ĉiuj devas esti individuaj membroj por rajti ofici.

La Komitato kutime kunsidas nur unufoje jare, dum 9-12 horoj, kadre de la Universala Kongreso, kvankam dum la jaro okazas retaj diskutoj kaj voĉdonadoj en sia retpoŝta forumo. La komitato decidas pri la strategia laborplano.

Laborgrupoj

Por helpi la realigadon de la strategia laborplano de la organizo, ankaŭ estas la venontaj homoj:

Oficistoj Oficistoj
La teknikan kaj administran laborojn de UEA plenumas oficistoj gvidataj de la Ĝenerala Direktoro, estro de la administra fako. La oficistoj estas dungataj de la direktoro de la koncerna oficejo interkonsiliĝe kun la Ĝenerala Direktoro, kiu raportas al la Estraro.
Volontuloj Volontuloj
Volontuloj de UEA estas senpagaj laborantoj, kiuj laboras en Centra Oficejo de UEA en Roterdamo. UEA tamen pagas al ili malgrandan poŝmonon. Ili ofte ankaŭ loĝas en la volontula domo.
Delegitoj Delegitoj
Delegitoj de UEA estas voluntulaj reprezentantoj de Universala Esperanto-Asocio tra la mondo. Deligiteco estas honora servo. Deligitoj helpas la anojn de UEA per senpagaj servoj. Fakdelegito estas delegito kun aparta scio pri iu temo. Ĉiu lando havas unu ĉefdelegiton.
Komisiitoj Komisiitoj
Por esplori iujn problemojn, aŭ por la plenumo de difinitaj taskoj, la Komitato kaj la Estraro povas esti helpataj de komisionoj kaj komisiitoj, kiuj rajtas esti ankaŭ ne-komitatanoj. La specialaj komisionoj kaj komisiitoj ne havas decidrajtojn.