Kial aliĝi al UEA? Nu, verdire mi havas kelkajn dubojn.

1. Al kio utilas UEA? 1. Al kio utilas UEA?

UEA multe faras por Esperanto. Ekzemple: libro-eldonado,helpo al malriĉaj membroj, kongresoj, kontakto al internaciaj organoj kiel UNESCO kaj ISO ktp. Per la Delegita Reto oni ofte ricevas helpon. Ju pli forta la internacia subteno por Esperanto, des pli bone por la parolantoj.
Se oni deziras ke Esperanto estu konsiderata kiel kredinda afero tra la tuta mondo, Esperanto necesas kredindan oficialan tutmondan organizon por reprezenti ĝin.

2. Mi ne ŝatas esti membro de ia ajn organizaĵo. Do, mi apartenas al neniu, nek politika, nek religia, nek socia. Ĉu mi devas aliĝi al UEA? 2. Mi ne ŝatas esti membro de ia ajn organizaĵo. Do, mi apartenas al neniu, nek politika, nek religia, nek socia. Ĉu mi devas aliĝi al UEA?

Laŭ la Bulonja Deklaracio de 1905 “apartenado al ia aktiva societo Esperantista por ĉiu Esperantisto estas rekomendinda, sed ne deviga”. Aliĝi estas devo por neniu. Sed UEA utilas por la disvastigo kaj eĉ la zorgo de Esperanto, kaj tio verŝajne funkcias pli bone se la aliĝintoj estas multenombraj. Krome, UEA estas nia komuna historia heredaĵo., UEA havas longan historion, kaj riĉan sperton.

3. Estas multaj internaciaj Esperanto-asocioj, kiel ILEI, SAT, Muzaiko. Ĉu UEA konkuras al aliaj Esperanto-asocioj? 3. Estas multaj internaciaj Esperanto-asocioj, kiel ILEI, SAT, Muzaiko. Ĉu UEA konkuras al aliaj Esperanto-asocioj?
UEA estas necesa por reprezenti Esperanton sur la nivelo de neŭtralaj internaciaj organizaĵoj. Neniu asocio anstataŭas UEA-on sur tiu kampo. UEA ne konkuras kontraŭ aliaj esperantaj asocioj kaj ili ne devas bezoni la permeson de UEA. Aldone, ĉiu asocio devas havi sian lokon en la esperanta mondo, sed ne ĉiuj la saman lokon!
4. Mi uzas esperanton per la interreto, mi ne bezonas asocion por uzi Esperanton. Krome la agado de UEA en interreto estas malvigla, estas pli da Esperantistoj en sociaj retoj kaj forumoj ol anoj de UEA mem. Multaj interretaj esperantistoj estas tre aktivaj. 4. Mi uzas esperanton per la interreto, mi ne bezonas asocion por uzi Esperanton. Krome la agado de UEA en interreto estas malvigla, estas pli da Esperantistoj en sociaj retoj kaj forumoj ol anoj de UEA mem. Multaj interretaj esperantistoj estas tre aktivaj.
Estas vere ke multaj projektoj funkcias bone sen ia helpo de UEA. Bonege! Tio montras ke Esperanto estas vivanta lingvo. Sed multaj retaj projektoj estas apogitaj de UEA (rekte aŭ ne rekte), ekzemple UEA estis la ĉefa subtenanto de Amikumu, kaj estis gravaj por aliaj retaj projektoj (kiel Lernu.net kaj la kurso de esperanto de Duolingo). Kompreneble, kelkaj retaj projektoj funkcias sen rekta apogo de UEA, kaj nia asocio ne volas malhelpi tion.
5. Mi ne opinias ke estas avantaĝo pagi por revuojn. 5. Mi ne opinias ke estas avantaĝo pagi por revuojn.
Vi povas elekti ne ricevi ilin, kaj vi pagos malpli. Kaj eĉ tiel vi povos legi la revuojn rete, se vi volos, kompreneble.
6. Ĉu mi devas subteni la politikan orientiĝon de UEA? 6. Ĉu mi devas subteni la politikan orientiĝon de UEA?
Konforme al sia Statuto, UEA estas neŭtrala, ne partipolitika, , kaj baze celanta la disvastigon kaj utiligadon de la internacia lingvo Esperanto. Ne necesas do havi ian specialan orientiĝon por aniĝi en la asocio. UEA respektas ĉies opiniojn, kondiĉe ke ili konformas kun la bazaj homrajtoj. Tial, la diverseco de ĝiaj anoj estas baza kvalito de nia asocio.
7. Ĉu estas malfacile aliĝi al UEA? 7. Ĉu estas malfacile aliĝi al UEA?
Oni povas registriĝi per interreto. Oni ne devas aldoni dokumentojn, pruvojn aŭ diplomojn pri esperantisteco. Oni ne bezonas aprobon, invitojn aŭ permesojn.
 8. Tamen mi ne povus helpi la movadon per mono ĉar mi estas malriĉa. 8. Tamen mi ne povus helpi la movadon per mono ĉar mi estas malriĉa.
Estas multaj membrokotizoj, la plej malmultekosta estas pagebla por la plejmulto de la homoj. Se homo ne povas pagi eĉ la kotizon malmultekostan, la Fondaĵo Canuto de UEA ebligas membrecon al homoj en ekonomie malfortaj landoj.
9. Kiajn personajn avantaĝojn mi havos de UEA kontraŭ mia mono? 9. Kiajn personajn avantaĝojn mi havos de UEA kontraŭ mia mono?
Ĉiuj membroj de Universala Esperanto-Asocio ĝuas, krom demokratian partoprenon en vivo de UEA, rabatojn en libroj, revuoj, sondiskoj, aliĝo en Universala Kongreso, ktp. Alie la membro rajtas uzi delegitan reton de UEA, kaj ricevas la (mezepokajn aspektajn, laŭ mojosuloj) jarlibron kaj membrokarton kaj aliajn materialojn.