En la instrua kampo ni forte kunlaboras pri lingv-atestado, havante du komisionojn kun ĉi tiu funkcio:

  • Ekzamenoj laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro.
  • Internaciaj Ekzamenoj.

 

Ni ankaŭ subtenas kaj subvencias la agadon de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) por kunigi strebojn. Ĝi estas faka sekcio de UEA de la jaro 1990 kaj kalkulas kun sekcioj, nomataj Esperanto-institutoj, en pli ol 30 landoj. Al ĝi apartenas la jenaj taskoj:

  • Enkonduko de Esperanto en ĉiuspecajn lernejojn.
  • Celtrafa instruado de Esperanto en ĉiuj medioj kaj ĉiuj niveloj.
  • Esplorado kaj solvado de pedagogiaj problemoj en la lingvo-instruado.
  • Eldonado de modernaj lerniloj, fakaj revuoj, libroj kaj informfolioj.
  • Organizado de internaciaj aranĝoj (ILEI-kongreso, seminarioj kaj similaj).
  • Prizorgo de internaciaj ekzamenoj pri kapablo en apliko kaj instruado de Esperanto.
  • Kontaktoj kun registaraj kaj edukaj instancoj kaj kun aliaj organizaĵoj kies celoj estas konformaj al tiuj de la Ligo.
  • Aranĝado kaj utiligado de retpaĝoj kaj diskutlistoj.